• Ý nghĩa thú vị về các con số của Đại hội DAKAR 2012

  • Racing Car (XE ĐUA)

  • Đội xe đua