• Ý nghĩa thú vị về các con số của Đại hội DAKAR 2012