• Thăm và làm việc Nhà máy ô tô Maz – Cộng hòa Belarus