Thông tin liên hệ

* Bắt buộc điền

Liên hệ chúng tôi

Công ty Cổ phần Công nghiệp Âu Việt
(Đại diện bán hàng và phân phối hãng xe Maz tại Vietnam)

Địa chỉ: 702, Tòa nhà D10 Giảng Võ, Hà Nội

Điện thoại: (+844) 37723673/74

Fax: (+844) 37723675

Email: sales@ maz-vietnam.com

Website: www.maz-vietnam.com